Uitbreiding cameratoezicht op Bedrijvenpark HoogTij

Uitbreiding cameratoezicht op Bedrijvenpark HoogTij


1 december 2021
Vereniging Bedrijvenpark HoogTij heeft het cameratoezicht in het gebied uitgebreid van drie naar vijf locaties. Kort geleden zijn twee nieuwe cameramasten geplaatst en het systeem wordt nu getest. Vanaf 1 december zijn alle vijf de cameramasten op HoogTij operationeel. Doelstelling van de camerabewaking is de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen op HoogTij. Naast dat opsporingsdiensten de camerabeelden kunnen opvragen na incidenten, heeft de camerabewaking ook een preventieve werking.

“Nu het bedrijvenpark steeds verder uitbreidt en er ook kavels zijn verkocht op HoogTij fase 1.2. is de wens ontstaan om het camerabewakingssysteem uit te breiden naar de delen van het bedrijvenpark waar nog geen camerabewaking is”, geeft Emily de Bree van Parkmanagement aan. “Hierdoor wordt HoogTij weer een stukje veiliger. We zijn blij met de manier waarop we hierin samen met de gemeente Zaanstad optrekken”.

Plekken bewakingscamera's

De bewakingscamera’s staan gepositioneerd op de erftoegangswegen van het bedrijvenpark. Het gaat dan om de volgende straten: Rak, Kleine Steng, Fokkemast, Grote Steng en Achterspring. Enkel het bestemmingsverkeer wordt hierdoor in beeld gebracht. Doorgaand verkeer - op de Westzanerweg (S150) wordt niet in beeld gebracht.

“Samen zorgen we voor een veilig en leefbaar gebied”, zegt burgemeester Jan Hamming. “De vereniging neemt haar verantwoordelijkheid in het veilig houden van het gebied en de gemeente controleert of het cameratoezicht binnen de kaders van wetgeving gebeurt. Hierover hebben we afspraken vastgelegd in een convenant”.

Convenant conform regelgeving Autoriteit Persoonsgegevens

De gemeente Zaanstad en de Vereniging Bedrijvenpark HoogTij hebben het Convenant Camerabewaking Bedrijvenpark HoogTij gesloten. De vereniging verzorgt plaatsing en onderhoud van de cameramasten en heeft in het convenant vastgelegd dat de camerabewaking binnen de kaders van de wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt uitgevoerd.

foto van bewakingscamera op HoogTij

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring