Tijdelijk toestaan gasaansluitingen HoogTij

Noodgreep: Tijdelijk toestaan gasaansluitingen HoogTij


3 september 2021
Het college ziet zich genoodzaakt om tijdelijk gasaansluitingen toe te staan voor toekomstige bedrijven op HoogTij. Netbeheerder Liander heeft geen capaciteit om de nieuwe bedrijven in het Noordzeekanaalgebied tijdig van stroom te voorzien.

Door een landelijke toename van de vraag naar elektriciteit kan Liander geen nieuwe grootzakelijke elektriciteitsaansluitingen realiseren op HoogTij. Door tijdelijk gas toe te staan, voorkomt het college dat de Zaanse gebiedsontwikkeling stil komt te liggen. Bedrijven gaan het liefst over op elektriciteit in plaats van gas omdat dat voordeliger is. Liander geeft aan rond 2027 weer voldoende transportcapaciteit te hebben zodat bedrijven dan kunnen overstappen op stroom. 

Zaanstad groeit en gaat de komende jaren duizenden woningen realiseren. Veelal in gebieden waar nu nog bedrijven staan. Ruimte creëren voor zowel bedrijven, woningen als voorzieningen is een ingewikkelde puzzel. Om deze gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, is het nodig om bedrijven te verplaatsen die vanwege hun milieucategorie niet samengaan met wonen. HoogTij is de aangewezen plek voor dat type ondernemingen. Daarnaast heeft het bedrijfsleven ruimte nodig om te blijven groeien en innoveren. Zaanstad zorgt met deze tijdelijke oplossing voor de continuïteit van bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

Verduurzaming op andere gebieden

Hoewel de bedrijven iets langer moeten wachten om van het gas af te kunnen, zorgt de verhuizing naar een nieuw pand een versnelling op andere duurzaamheidsaspecten. Door op een duurzame manier een gloednieuw gebouw te realiseren dat voldoet aan de strengste milieu-eisen levert verhuizen per saldo een bijdrage aan het terugdringen van CO2 ten opzichte van de oude situatie. Op de ‘oude’ plek van het bedrijf ontstaat ruimte om op een duurzame manier woningen in combinatie met werken mogelijk te maken. 

Tijdelijke noodmaatregel

De productieprocessen van de toekomstige bedrijven op HoogTij werken wel op stroom. Omdat de benodigde stroom niet beschikbaar is,  zal het bedrijf dat tijdelijk opwekken met gas. Zodra Liander weer grootzakelijke aansluitingen kan realiseren, gaat deze tussenstap eruit en draait het bedrijf volledig op stroom. Mogelijk dat de aangelegde infrastructuur voor gas in de toekomst gebruikt kan worden voor het transporteren van andere bronnen van energie zoals waterstof. Dat gaat de gemeente samen met andere partijen binnen het Noordzeekanaalgebied de komende tijd onderzoeken. 

Alleen stop op nieuwe grootzakelijke aansluitingen

Liander geeft aan dat het capaciteitstekort niet geldt voor de consumentenaansluitingen of voor bestaande grootzakelijke uitsluitingen. De woningen die Zaanstad de komende jaren realiseert zullen dan ook gasloos zijn.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring