Start aanleg infrastructuur haventerrein HoogTij

14 september 2018

Onlangs is gestart met de aanleg van de infrastructuur op het haventerrein van HoogTij.  Dit ter voorbereiding op de toekomstige bedrijfsbebouwing op het bedrijventerrein.

Bouwrijp maken

De eerste fase van het haventerrein op HoogTij is het gedeelte ten westen van de toegangsweg. Dit deel wordt voorzien van bouwwegen (asfalt). Hiervoor is het eerst nodig om het hoofdriool aan te brengen onder de toekomstige weg. Ook de huidige toegangsweg naar het haventerrein krijgt asfalt. Volgens planning zijn de werkzaamheden half oktober gereed. Hierna kan de bouw starten van de eerste bedrijven op het  haventerrein. Voor de huidige bedrijven op het bedrijventerrein hebben de werkzaamheden geen consequenties.

Aanleg kade

Tegen het Noordzeekanaal aan, ter hoogte van de voormalige dijk, is gestart met de aanleg van de havenkade. Medio 2019 zijn deze werkzaamheden klaar en kunnen  hier haven gerelateerde bedrijven vestigen. Ook deze werkzaamheden hebben geen consequenties voor de bestaande bedrijven op HoogTij.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring