Haventerrein en bedrijventerrein

Start realisatie

Realisatie haventerrein en zeehavenkade voor bedrijventerrein HoogTij van start

27 maart 2017
Het Zaanse bedrijventerrein HoogTij breidt zijn faciliteiten uit met de aanleg van het haventerrein en de bouw van een nieuwe zeehavenkade. De zogenaamde langs-haven komt parallel te lopen aan het Noordzeekanaal en krijgt een afmeting van circa 40 meter bij 900 meter. De kade biedt toegang voor zeeschepen met een diepgang tot 10 meter. De planning is dat het eerste zeeschip in de zomer 2018 kan aanmeren.

Met de realisatie van alle projecten is een investeringsbedrag gemoeid van circa 40 miljoen euro. De toevoeging van een haventerrein met zeekade aan HoogTij draagt bij aan de diversiteit en aantrekkelijkheid van het gehele bedrijventerrein van 130 hectare. De bouw van de kade valt samen met de verlegging van de Kanaaldijk langs het Noordzeekanaal en de versnelde aanleg van 10 hectare bouwrijp industrieterrein. Alle werken tezamen geven een impuls aan de concurrentiekracht van het Noordzeekanaalgebied.

In erfpachtportefeuille van havenbedrijf

HoogTij gaat onderdeel uitmaken van de erfpachtportefeuille van Havenbedrijf Amsterdam. De exploitatiefocus van het haventerrein is: bedrijven die grote windmolenparken op de Noordzee faciliteren (off-shore gerelateerde bedrijven) en logistieke bedrijven. Het terrein is ook geschikt voor bedrijven in zwaardere milieucategorieën, zoals bedrijven welke actief zijn in de circulaire economie. Havenbedrijf Amsterdam is ook voornemens te experimenteren met plug & play warehousing; een vernieuwend concept dat tegemoet komt aan de flexibilisering van de opslag van seizoenhandel en termijngoederen.

Water en wegen

Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam: ‘Met de ontwikkeling van HoogTij geven wij een impuls aan de concurrentiekracht van het Noordzeekanaalgebied. Voor logistieke dienstverleners is dit een interessante locatie gezien de ligging aan het water en dicht bij de uitvalswegen.’

Extra ruimte en mogelijkheden

Dennis Straat, Wethouder gemeente Zaanstad: ‘Deze investeringen op HoogTij zullen extra ruimte en mogelijkheden bieden, voor zowel grote zeeschepen als voor nieuwe bedrijven. Bovendien geeft het ons de nodige flexibiliteit bij het faciliteren van bedrijven die willen groeien of die zich momenteel in transformatie-gebieden bevinden.’

Bijdragen aan economische ontwikkelingen

Volgens Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, is de tijd nu rijp om HoogTij te voorzien van een goede kade: ‘De economie trekt weer aan, bedrijven zijn weer op zoek naar aantrekkelijke vestigingslocaties. De verbeteringen aan HoogTij dragen bij aan de economische ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgbied.’

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring